fbpx

Kontakt

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe

7 + 1 =

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZESŁANIEM WIADOMOŚCI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Wola Gutowska 33E, 26-660 Jedlińsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448169, NIP 796-296-09-65, REGON 146512178, telefon kontaktowy: 48 3214940, email: biuro@radmot.pl
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Paweł Waniek. Można się z Nim skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@paod.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o udzieloną w sposób dobrowolny zgodę na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu komunikowania się poprzez przedmiotowy formularz kontaktowy.
  4. Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane odbiorcom świadczącym usługi na jego rzecz.
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana uprzednio udzielonej zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w tym miejscu 

RADMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wola Gutowska 33E
26-660 Jedlińsk

NIP: 796-296-09-65

BDO 000096957